Datas: 7, 8 e 9 de xaneiro

Participantes: 375

Carácter: Aberto ao público

Entrada: Gratuíto

Organiza: Liceo Casino de Vilagarcía