Data: 30 E 31 DE MARZO

HORARIO: De 10:00 a 13:30 horas e de 17:30 a 22:00 horas

EDICIÓN: XXII

Promovida pola Fundación Pública de Servicios Deportivos Municipal (FPSDM), este evento reúne a alumnos das escolas deportivas municipais e participantes nas actividades deportivas de adultos que promove a FPSDM. Durante esta festividade, os distintos colectivos participantes divulgan e poñen en común as súas experiencias.