FEXDEGA publica o listado de admitidos e excluídos no proceso de selección do novo xerente.

Data da nova: 15/07/2008

As listas que case unha vintena de aspirantes esperan, serán públicas mañá. A información poderá consultarse no taboleiro de anuncios da Fundación FEXDEGA e na súa páxina web, na sección "fundación", apartado "traballa connosco": http://www.fexdega.es/Traballa_en_fexdega.aspx 

 

            Os interesados disporán de dez días hábiles, a contar dende a data de  publicación das listas, para presentar as reclamacións que consideren oportunas. Tras este prazo, o Tribunal valorará os méritos de cada un dos aspirantes admitidos e publicará as puntuacións obtidas.

Concello de Vilagarcia de Arousa Diputación de Pontevedra A Banca