FexdegaExterior do Recinto Feiral Fexdega

A Fundación Fexdega, rexistrada pola Xunta de Galicia coma Fundación de Interese Galego, ten coma un dos seus obxectivos prioritarios destinar e afectar un patrimonio á realización, sen ánimo de lucro, de fins xerais de interese comunitario no seu ámbito territorial. En xeral, Fexdega adicarase á promoción de actividades comerciais, industriais, agroindustriais, culturais e calquera outra que teña por obxecto a promoción e desenvolvemento destes sectores, así coma a consecución dun axeitado nivel de vida no medio urbano e rural.

Ademáis, Fexdega colabora ou ten colaborado con outras entidades sen ánimo de lucro, ongs e outros colectivos benefactores, entre eles: