Recinto Feiral

Recinto » Sala de Conferencias

Fexdega Sala de conferencias

O Recinto Feiral de Vilagarcía conta cun espazo para cursos, seminarios ou charlas dotado de 130 prazas con cadeiras de pala e cun aforo de 150 personas. Trátase dunha sala compartimentable noutras catro aulas mais reducidas, o que permite un amplio xogo á hora de organizar todo tipo de actos, xa que permite a total independencia de cada unha das estancias.


Fexdega Sala de conferencias

Dotado de equipamento audiovisual completo e conexión a internet, este auditorio oferta todo o necesario para xornadas de formación e as actividades paralelas que se desenvolvan en torno a calquera evento.

Concello de Vilagarcia de Arousa Diputación de Pontevedra A Banca